Menu

Báo cáo Export Sales USDA: Bán hàng ngô và khô đậu tăng rất mạnh trong tuần này

Báo cáo Export Sales USDA: Bán hàng ngô và khô đậu tăng rất mạnh trong tuần này

Báo cáo Bán hàng xuất khẩu – Export Sales của USDA tổng hợp trong tuần từ 09/10/2020 – 15/10/2020.

Niên vụ đối với các mặt hàng nông sản tại Mỹ như sau:

  • Đậu tương: Từ 01/09 đến hết 31/08 năm sau
  • Khô đậu: Từ 01/10 đến hết 30/09 năm sau
  • Ngô: Từ 01/09 đến hết 31/08 năm sau
  • Lúa mỳ: Từ 01/06 đến hết 31/05 năm sau

Dữ liệu báo cáo chi tiết:

USDA Export Sales: Bán hàng ngô và khô đậu tăng rất mạnh trong tuần này
MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý