ĐẬU TƯƠNG 05/2020

Phiên ngày 10/03/2020, đậu tương tăng 0.7% lên mức 876.2.

Xét theo đồ thị 4H, đậu tương hình thành mẫu nến doji ngay mức kháng cự 880, cho thấy giá đang tích lũy tại vùng giá này. Chúng ta nên canh mua giá tốt cho sản phẩm này vì nền giá đang tích lũy đi lên.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 880; 890
 • Hỗ trợ: 866.x
đậu tương

DẦU ĐẬU TƯƠNG 05/2020

Phiên ngày 10/03/2020, dầu đậu tang 0.4% lên mức 27.67

Xét theo khung 1D, dầu đậu hình thành mẫu nến doji với phần đầu nến dài hơn so với chân nến, khả năng sẽ tích lũy thêm tại vùng giá thấp trong các phiên giao dịch tiếp theo. Chúng ta nên canh buy giá tốt cho sản phẩm này.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự: 28.40; 30.10
 • Hỗ trợ: 27.0x
dầu đậu tương

KHÔ ĐẬU TƯƠNG 05/2020

Phiên ngày 10/03/2020, khô đậu tăng 0.5% lên mức 301.9.

Theo đồ thị 4H, khô đậu tiếp tục hình thành nền giá đi lên và nằm trên mức hỗ trợ 300. Chúng ta nên canh mua giá tốt cho sản phẩm này.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự :304.x
 • Hỗ trợ: 300
khô đậu tương

LÚA MÌ 05/2020

Phiên ngày 10/03/2020, lúa mì tăng 0.67% lên mức 522.2

Theo đồ thị 4H, lúa mì hình thành những mẫu nến rút chân liên tiếp từ vùng giá 514 – 516, và nằm trên mức hỗ trợ 512. Chúng ta tiếp tục canh mua giá tốt cho sản phẩm này.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 524; 534
 • Hỗ trợ: 512
lúa mì

NGÔ 05/2020

Phiên ngày 10/03/2020, Ngô tăng 1.2% lên mức 377.4.

Theo đồ thị 4H, ngô hình thành những mẫu nến tăng liên tiếp và nằm trên mức hỗ trợ 375. Chúng ta nên canh buy giá tốt cho sản phẩm này.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 381; 388
 • Hỗ trợ: 368; 375
ngô

ĐƯỜNG 05/2020

Phiên ngày 10/03/2020, đường giảm 0.15% về mức 12.59  .

Theo đồ thị ngày, đường tăng mạnh lên mức 12.90 và điều chỉnh về mức 12.59, kết phiên giảm điểm, cộng với mẫu nến rút chân từ phiên trước, khả năng đường sẽ còn tiếp tục tích lũy trong vùng giá 12.2x -12.9x trong các phiên giao dịch tiếp theo. Chúng ta nên canh buy giá tốt cho sản phẩm này.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 12.9x
 • Hỗ trợ: 12.2x
đường

Nhóm Kỹ Thuật VMEX

Mở tài khoản MIỄN PHÍ

Hãy để tiền của bạn sinh sôi. Hãy cho bạn cơ hội tìm hiểu về kênh đầu tư  mới và tạo thu nhập thu động

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Chat Facebook

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh Hàng Hóa thành công tại VMEX.

Vui lòng kiểm tra email về chi tiết Tài Khoản Giao Dịch để đăng nhập vào phần mềm Vision Commodities.

Bạn cũng có thể đăng nhập trên website VMEX bằng Tài Khoản Quản Lý chúng tôi cấp để gửi yêu cầu và quản lý tài khoản một cách nhanh chóng nhất