ĐẬU TƯƠNG 03/2020

Phiên ngày 11/02/2020, đậu tương tăng nhẹ 0.06% lên mức 884.6.

Xét theo đồ thị ngày, phiên 11/02 hình thành mẫu nến rút chân từ vùng support 880, co thể thấy lực mua rất mạnh tại vùng giá này, nếu phiên hôm nay break kháng cự 888 thì giá sẽ tăng rất mạnh. Chúng ta nên canh buy giá tốt cho sản phẩm này.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 900
 • Hỗ trợ: 868
dau tuong

DẦU ĐẬU TƯƠNG 03/2020

Phiên ngày 11/02/2020, dầu đậu tăng 0.3% lên mức 30.74.

Theo đồ thị ngày, phiên 11/02 hình thành mẫu nến doji phân đều ra cả 2 phía, cho thấy lực mua và bán đang cân bằng tại vùng giá này, kết phiên giá vẫn nằm trên hỗ trợ 30.40, chúng ta nên canh buy giá tốt cho sản phẩm này

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự: 32.20
 • Hỗ trợ: 30.40
dau dau tuong

KHÔ ĐẬU TƯƠNG 03/202

Phiên ngày 11/02/2020, khô đậu giảm nhẹ 0.2% xuống mức 290.8.

Theo đồ thị ngày, phiên 11/02 hình thành mẫu nến gần giống mẫu nến doji, cho thấy lực mua bán đang cân bằng, cộng thêm việc giá đang tích lũy đi lên mạnh từ các phiên trước, kỳ vọng giá sẽ còn tiếp tục tăng trong các phiên giao dịch tiếp theo.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 298
 • Hỗ trợ: 287
kho dau tuong

LÚA MÌ 03/2020

Phiên ngày 11/02/2020, lúa mì giảm mạnh hơn 1.8% xuống mức 542.

Theo đồ thị ngày (1D), phiên 11/02 tiếp tục là phiên giảm rất mạnh của lúa mì, đã break đường uptrend, cộng với việc giá giảm rất mạnh hơn các phiên trước rất nhiều cho thấy lực bán rất mạnh đối với sản phẩm này, chúng ta nên canh sell giá tốt cho sản phẩm này.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 548
 • Hỗ trợ: 518
LUA MÌ

NGÔ 03/2020

Phiên ngày 11/02/2020, giảm nhẹ 0.4% xuống mức 380.

Theo đồ ngày (1D), phiên 11/02 ngô tiếp tục giao dịch sideway trong phạm vi giá rất hẹp, vẫn chưa có giao dịch đột phá đối với sản phẩm này, mức support 379 vẫn được duy trì.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 393
 • Hỗ trợ: 376
ngo

ĐƯỜNG 03/2020

Phiên ngày 11/02/2020, đường tiếp tục tăng giá cực mạnh lên mức 15.40, tương ứng với mức tăng 2.8%.

Theo đồ thị ngày, 11/02 tăng giá rất mạnh với thân nến tăng vượt các phiên trước rất nhiều, cho thấy lực mua cực mạnh, chúng ta nên chờ thêm diễn biến giá tiếp theo trong phiên để giao dịch.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 15.40
 • Hỗ trợ: 14.4x
duong

Nhóm Kỹ Thuật VMEX

Mở tài khoản MIỄN PHÍ

Hãy để tiền của bạn sinh sôi. Hãy cho bạn cơ hội tìm hiểu về kênh đầu tư  mới và tạo thu nhập thu động

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Chat Facebook

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh Hàng Hóa thành công tại VMEX.

Vui lòng kiểm tra email về chi tiết Tài Khoản Giao Dịch để đăng nhập vào phần mềm Vision Commodities.

Bạn cũng có thể đăng nhập trên website VMEX bằng Tài Khoản Quản Lý chúng tôi cấp để gửi yêu cầu và quản lý tài khoản một cách nhanh chóng nhất