TIN TỨC LIÊN QUAN

 • Doanh nghiệp Mỹ muốn Trung Quốc chi hơn 52 tỉ USD mua dầu thô theo thỏa thuận thương mại

ĐẬU TƯƠNG

Đậu tương T7, tiếp tục giảm mạnh tới mức hỗ trợ 830. Nến 2H hình thành những mẫu nến biên độ giao động hẹp và nến doji, cho thấy đà giảm đã suy yếu. Nên quan sát thêm và chờ tín hiệu rõ ràng hơn.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 840
 • Hỗ trợ: 830
đậu tương

KHÔ ĐẬU TƯƠNG

Khô đậu T7 tiếp tục giảm mạnh và break mức hỗ trợ gần nhất 291 – 292, và tiếp tục giao dịch thấp hơn mức hỗ trợ này. Nên quan sát thêm và chờ tín hiệu hiệu rõ ràng hơn tại vùng giá 290-291.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự: 296
 • Hỗ trợ: chờ xác nhận thêm

DẦU ĐẬU TƯƠNG

Dầu đậu T7, tiếp tục giảm mạnh và break hỗ trợ gần nhất 26.3 và vẫn chưa có tín hiệu tích cực, nên canh bán khi giá hồi lại vùng kháng cự 26.3 này.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 26.3
 • Hỗ trợ: 25

LÚA MÌ

Lúa mì T7 tăng rất mạnh đến vùng giá 560 và điều chỉnh rất mạnh, giá tiếp tục test không thành công mức kháng cự 556 và giảm mạnh. Quan sát thêm tại mức hỗ trợ 540-544.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 560
 • Hỗ trợ: 540

NGÔ

Ngô T7 tiếp tục giảm mạnh và đã break hỗ trợ 326, khung 4H hình thành mẫu nến giảm biên độ mạnh cho thấy lực bán rất mạnh đối với sản phẩm này. Canh bán khi giá hồi lại vùng 326-330.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 326
 • Hỗ trợ: chờ xác nhận thêm

ĐƯỜNG

Đường T7 giảm mạnh trong phiên trước, theo khung 1D, đường vẫn tiếp tục giao dịch sideway trong vùng giá 10.0x – 10.6x. Nên chờ mua vào giá tốt với mức cắt lỗ ngắn cho sản phẩm này.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 10.5-10.6
 • Hỗ trợ: 10

KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Sản PhẩmTháng ĐHĐiểm Vào LệnhSLTPHỗ TrợKháng CựHành Động
Đậu Tương7830830840QUAN SÁT THÊM
Khô Đậu7290-291296QUAN SÁT THÊM
Dầu Đậu726.1-26.32526.3BÁN LMT
Lúa Mì7540-544540560QUAN SÁT THÊM
Ngô7326-330326CHỜ XÁC NHẬN BÁN
Đường710.0x – 10.1x  1010.5 – 10.6CHỜ XÁC NHẬN MUA

Nhóm Kỹ Thuật VMEX

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư tương lai

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Chat Facebook

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý