Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires Exchange báo cáo nông dân Argentina đã thu hoạch được 43.5% diện tích ngô dự kiến, so với 40% tuần trước, và 36.1% cùng kỳ năm ngoái. Năng suất thu hoạch trung bình của ngô đạt 9.1 tấn/héc-ta.

Đối với đậu tương, thu hoạch đã đạt 93.3%, so 87.4% tuần trước và 85% cùng kỳ năm ngoái. Đây là tốc độ thu hoạch nhanh nhất kể từ niên vụ 2012/13. Năng suất thu hoạch trung bình của đậu tương đạt 2.99 tấn/héc-ta, và dự báo sẽ chỉ đạt 2.95 tấn/héc-ta khi kết thúc niên vụ. Năng suất liên tục giảm từ đầu giai đoạn thu hoạch tới nay.

Sản lượng ngô và đậu tương Argentina được giữ nguyên dự báo, nhưng có triển vọng sẽ giảm trong thời gian tới, do thời tiết khô hạn và thiếu mưa.

Mở tài khoản MIỄN PHÍ

Hãy để tiền của bạn sinh sôi. Hãy cho bạn cơ hội tìm hiểu về kênh đầu tư  mới và tạo thu nhập thu động

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Chat Facebook

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý. Chi tiết tài khoản mở mới thành công sẽ được gửi về email. Vui lòng kiểm tra email và đăng nhập trên phần mềm giao dịch