Menu

Phần mềm và hướng dẫn sử dụng

Phần mềm và hướng dẫn sử dụng

Giao diện tiếng Việt đơn giản, dễ sử dụng cùng tốc độ và công nghệ thực thi lệnh vượt trội của phần mềm giao dịch Vision Commodities là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhà đầu tư trong lĩnh vực Phái sinh hàng hóa. Chỉ với một laptop/PC và mạng internet là nhà đầu tư có thể truy cập và giao dịch trên thị trường toàn cầu một cách dễ dàng . 

 

Tải phần mềm Vision Commodities ngay bây giờ

Hướng dẫn:

 • Chạy file tải về để bắt đầu cài đặt phần mềm giao dịch VC
 • Chờ cho quá trình cài đặt hoàn tất
 • Nhấn đúp chuột vào biểu tượng VC trên màn hình để chạy phần mềm giao dịch VC
 • Nhập thông tin tài khoản giao dịch nhận được từ email và nhấn nút Đăng nhập
Phần mềm giao dịch Vision Commodities

1. Bảng giá hàng hóa

Chọn Thông tin thị trường/ Hàng hóa/ Bảng giá

Người dùng có thể chỉnh sửa bảng giá bằng cách nhấn chọn   trên Form.

Chọn ​​​​​​​​​  ​​​​​​và đánh dấu   để lựa chọn những hàng hóa hiển thị giá trên Bảng giá

Bảng giá

2. Đặt lệnh

Chọn Giao dịch/ Đặt lệnh

Giao diện Đặt lệnh hiển thị như sau:

Màn hình đặt lệnh

Màn hình đặt lệnh bao gồm các thông tin:

 • Tài khoản giao dịch: Hiển thị mã tài khoản giao dịch và tên tài khoản giao dịch
 • Ký quỹ khả dụng: Ký quỹ khả dụng của tài khoản
 • Hạn mức vị thế còn lại = Hạn mức trạng thái của TKGD – OI (tổng vị thế mở đang nắm giữ của TKGD đó).
 • Mã hàng hóa: Được lựa chọn mã hàng hóa. Hiện thị cả mã hàng hóa và tên hàng hóa (Ví dụ: ZWA – Lúa mì)
 • Mã hợp đồng: Được lựa chọn Mã hợp đồng. Hiển thị cả mã hợp đồng và tên đầy đủ của hàng hóa + tháng đến hạn (Ví dụ: ZWAH8- Lúa mì 03/2018)
 • Vị thế mở: Vị thế mở đang nắm giữ của TKGD đối với hợp đồng lựa chọn
 • Số lot mở tối đa: Số hợp đồng tối đa có thể mở thêm (lệnh cùng chiều với vị thế đang mở nếu đang có vị thế mở với hợp đồng này).

Được tính = Ký quỹ khả dụng / [Mức ký quỹ ban đầu MXV (nguyên tệ) * Tỷ giá quy đổi + 2 * Phí hàng hóa thiết lập cho từng TKGD]. Lấy số nguyên được làm tròn xuống.

 • Thông tin giao dịch
  • Giá thanh toán
  • Giá cao nhất: Giá khớp cao nhất
  • Giá chào bán, Khối lượng giá chào bán
  • Khớp gần nhất, Khối lượng khớp gần nhất
  • Thay đổi: Thay đổi của giá khớp gần nhất và giá thanh toán
  • Giá chào mua, Khối lượng giá chào mua
  • Giá thấp nhất: Giá khớp thấp nhất
 • Lệnh:
  • Lệnh Thị trường
  • Lệnh Giới hạn
  • Lệnh Dừng
  • Lệnh Dừng giới hạn

Tổng ký quỹ yêu cầu = Số lot đặt lệnh * Mức ký quỹ ban đầu MXV (nguyên tệ) * Hệ số ký quỹ

Màn hình đặt lệnh thị trường:

Màn hình đặt lệnh thị trường

Màn hình đặt lệnh giới hạn:

Màn hình đặt lệnh giới hạn

Màn hình đặt lệnh dừng:

Màn hình đặt lệnh dừng

Màn hình đặt lệnh giới hạn dừng:

Màn hình đặt lệnh giới hạn dừng STL

3. Tra cứu thông tin tài khoản

3.1 Danh sách giao dịch 

Chọn Giao dịch/ Danh sách giao dịch

Màn hình hệ thống hiển thị như sau:

Màn hình Danh sách giao dịch

Người dùng chọn  để lựa chọn những cột hiển thị trên màn hình danh sách lệnh và thay đổi vị trí của các cột bằng cách click giữ chuột ở cột muốn thay đổi vị trí rồi kéo sang vị trí mới. Người dùng muốn tìm kiếm thông tin theo các trường dữ liệu, click , sau đó chọn Lọc thông tin và kiểu lọc.

Lọc hiển thị

3.2 Trạng thái mở

Chọn Giao dịch/ Trạng thái mở

Màn hình hệ thống hiển thị như sau:

Màn hình trạng thái mở

Người dùng chọn  để lựa chọn những cột hiển thị trên màn hình danh sách lệnh và thay đổi vị trí của các cột bằng cách click giữ chuột ở cột muốn thay đổi vị trí rồi kéo sang vị trí mới. Người dùng muốn tìm kiếm thông tin theo các trường dữ liệu, click , sau đó chọn Lọc thông tin và kiểu lọc, sau đó chọn Lọc thông tin và kiểu lọc.

3.3 Trạng thái tất toán

Chọn Giao dịch/ Trạng thái tất toán

Màn hình hệ thống hiển thị như sau:

Màn hình trạng thái tất toán

Người dùng chọn  để lựa chọn những cột hiển thị trên màn hình danh sách lệnh và thay đổi vị trí của các cột bằng cách click giữ chuột ở cột muốn thay đổi vị trí rồi kéo sang vị trí mới. Người dùng muốn tìm kiếm thông tin theo các trường dữ liệu, click , sau đó chọn Lọc thông tin và kiểu lọc.

3.4  Danh sách quản lý ký quỹ

Chọn Giao dịch/ Danh sách quản lý ký quỹ

Màn hình hệ thống hiển thị như sau:

Màn hình quản lý ký quỹ

Người dùng chọn để lựa chọn những cột hiển thị trên màn hình danh sách lệnh và thay đổi vị trí của các cột bằng cách click giữ chuột ở cột muốn thay đổi vị trí rồi kéo sang vị trí mới. Người dùng muốn tìm kiếm thông tin theo các trường dữ liệu, click , sau đó chọn Lọc thông tin và kiểu lọc.

3.5 Quản lý tài khoản giao dịch

Chọn Giao dịch/ Quản lý tài khoản giao dịch

Màn hình hệ thống hiển thị như sau:

Màn hình quản lý giao dịch

Người dùng chọn  để lựa chọn những cột hiển thị trên màn hình danh sách lệnh và thay đổi vị trí của các cột bằng cách click giữ chuột ở cột muốn thay đổi vị trí rồi kéo sang vị trí mới. Người dùng muốn tìm kiếm thông tin theo các trường dữ liệu, click , sau đó chọn Lọc thông tin và kiểu lọc.

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch tại VMEX

Khách hàng mở tài khoản đăng kí cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu mở tài khoản để thực hiện giao dịch vui lòng nhấn nút mở tài khoản dưới đây:

Sau khi khách hàng hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong vòng 24h tài khoản giao dịch của khách hàng sẽ được mở và có thể bắt đầu tham gia giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh.

Bước 2: Hướng dẫn đăng nhập phần mềm

Sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, khách hàng sẽ được tạo một tài khoản để giao dịch trên phần mềm Vision Commodities.
 • Tải và cài đặt phần mềm Nightvision.
 •  Click chuột vào biểu tượng của phần mềm Nightvision. Nhập các thông tin vào màn hình đăng nhập:
 • Tên đăng nhập: Tên đăng nhập của TKGD.
 • Mật khẩu: Mật khẩu của TKGD.
dang nhap phan mem VC
 
 • Thay đổi mật khẩu (áp dụng đối với khách hàng đăng nhập lần đầu vào hệ thống).

Đối với người dùng đăng nhập lần đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu đăng nhập như hình sau:

 • Mật khẩu cũ: Mật khẩu đăng nhập mà MXV cung cấp cho người dùng
 • Mật khẩu mới: Mật khẩu mới do người dùng quy định ( tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ cái thường, chữ cái viết hoa, số, ký tự đặc biệt)
 • Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu mới.
 • Nhấn nút  để xác nhận việc thay đổi mật khẩu.

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý