Menu

Thay đổi đăng ký hoặc gia hạn phần mềm CQG

Thay đổi đăng ký hoặc gia hạn phần mềm CQG

Kính gửi: Quý khách hàng đang giao dịch hàng hóa tại VMEX,

Căn cứ theo Quyết định số 280/QĐ/TGĐ-MXV ngày 14/07/2020 của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam – MXV, VMEX trân trọng gửi đến Quý khách hàng hướng dẫn về phương thức thay đổi đăng ký/ hủy gia hạn sử dụng phần mềm CQG hàng tháng như sau:

1. Đăng ký / Hủy gia hạn

1.1 Đối với tài khoản mở mới:

Đăng ký sử dụng CQG: Phí sử dụng CQG sẽ được ghi nhận trực tiếp tại thời điểm đăng kí mở tài khoản và phí sẽ tính tròn tháng không phụ thuộc vào ngày bắt đầu đăng kí.

1.2 Đối với tài khoản đang sử dụng phần mềm CQG:

  • Đăng ký thêm gói giá hoặc hủy gia hạn dịch vụ CQG cho tháng sau: vui lòng đăng ký thay đổi TẠI ĐÂY đến hết ngày 24 hàng tháng.
  • Tiếp tục sử dụng gói giá hiện tại: Nếu khách hàng không thông báo thay đổi/ hủy dịch vụ trước ngày 24 hàng tháng, mặc định đăng ký gói giá như tháng gần nhất.
  • Tiền trong tài khoản không đủ thanh toán phí gia hạn CQG: Tự động hủy gia hạn cho tháng tiếp theo.

2. Hình thức nộp phí:

Khách hàng có thể thanh toán phí CQG qua 2 hình thức: chuyển khoản trực tiếp hoặc khấu trừ từ tài khoản ký quỹ.

Thời hạn: Chuyển khoản thanh toán CQG phải được thực hiện trước ngày 28 hàng tháng. Nếu khách hàng không thanh toán qua chuyển khoản trước thời gian quy định thì phí CQG sẽ được khấu trừ từ tài khoản ký quỹ và sẽ được hiển thị trong bảng sao kê.

Thông tin chuyển khoản:

  • Tên đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VMEX
  • Số tài khoản thụ hưởng: 1913 4866 173 017
  • Tại: Ngân Hàng Techcombank CN Gia Định, TP.HCM
  • Nội dung nộp tiền:  Nop phi CQG thang xx.202x TKKQ [Số tài khoản giao dịch] [Họ và tên khách hàng]
  • Ví dụ: Nop phi CQG thang 11.2020 TKKQ 011C010001 Nguyen Van A

Trân trọng,

VMEX.

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý