Theo thông báo từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) ngày 21/09, VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 22/09/2020.

Lưu ý : Cao su RSS3, Xăng pha chế RBOB thay đổi. Mức ký quỹ của các sản phẩm khác không thay đổi. Cụ thể như sau:

  • Cao su RSS3 : 96000 JPY
  • Xăng pha chế RBOB: 5720 USD

Toàn văn quyết định của MXV:

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư tương lai

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Chat Facebook

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý