VMEX xin thông báo thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dung kể từ ngày 26/03/2020 (hôm nay). Cụ thể như sau:

  • Đậu tương: 1,815 USD
  • Đậu tương mini: 363 USD
  • Đồng: 4,125 USD
ký quỹ 26 03
Mở tài khoản MIỄN PHÍ

Hãy để tiền của bạn sinh sôi. Hãy cho bạn cơ hội tìm hiểu về kênh đầu tư  mới và tạo thu nhập thu động

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Chat Facebook

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh Hàng Hóa thành công tại VMEX.

Vui lòng kiểm tra email về chi tiết Tài Khoản Giao Dịch để đăng nhập vào phần mềm Vision Commodities.

Bạn cũng có thể đăng nhập trên website VMEX bằng Tài Khoản Quản Lý chúng tôi cấp để gửi yêu cầu và quản lý tài khoản một cách nhanh chóng nhất