Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm của các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, một số sản phẩm sẽ tạm dừng giao dịch trên Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam MXV vào ngày thứ 2 (17/022020)

Sau ngày nghỉ trên, việc giao dịch các hàng hóa trên MXV sẽ trở lại bình thường theo khung giờ giao dịch được MXV công bố.

lịch nghỉ giao dich
vmex
hàng hoá
MXV
Mở tài khoản MIỄN PHÍ

Hãy để tiền của bạn sinh sôi. Hãy cho bạn cơ hội tìm hiểu về kênh đầu tư  mới và tạo thu nhập thu động

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Chat Facebook

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh Hàng Hóa thành công tại VMEX.

Vui lòng kiểm tra email về chi tiết Tài Khoản Giao Dịch để đăng nhập vào phần mềm Vision Commodities.

Bạn cũng có thể đăng nhập trên website VMEX bằng Tài Khoản Quản Lý chúng tôi cấp để gửi yêu cầu và quản lý tài khoản một cách nhanh chóng nhất