Menu

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 24-25/11/2021

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 24-25/11/2021

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán đối với
vị thế mở mua
1RBEZ21Xăng pha chế 12/202126/11/2021Trước 21:00 ngày 24/11/2021
2QOF22Dầu Brent 01/202226/11/2021Trước 21:00 ngày 25/11/2021


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời hạn phải tất toán đối với
vị thế mở bán
1CPEX21Đồng 11/202126/11/2021Trước 21:00 ngày 24/11/2021
2NGEZ21Khí tự nhiên 12/202126/11/2021Trước 21:00 ngày 24/11/2021
3PLEX21Bạch kim 11/202126/11/2021Trước 21:00 ngày 24/11/2021
4SIEX21Bạc 11/202126/11/2021Trước 21:00 ngày 24/11/2021

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

VMEX

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý