Menu

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 26-29/11/2021

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 26-29/11/2021

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MPOZ21Dầu cọ thô 12/202130/11/2021Trước 15:00 ngày 26/11/2021
2SIEZ21Bạc 12/202130/11/2021Trước 21:00 ngày 26/11/2021
3CPEZ21Đồng 12/202130/11/2021Trước 21:00 ngày 26/11/2021
4PLEZ21Bạch kim 12/202130/11/2021Trước 21:00 ngày 26/11/2021
5XCZ21Ngô Mini 12/202130/11/2021Trước 22:30 ngày 26/11/2021
6XWZ21Lúa mỳ Mini 12/202130/11/2021Trước 22:30 ngày 26/11/2021
7KWEZ21Lúa mỳ Kansas 12/202130/11/2021Trước 22:30 ngày 26/11/2021
8ZLEZ21Dầu Đậu tương 12/202130/11/2021Trước 21:00 ngày 29/11/2021
9ZMEZ21Khô Đậu tương 12/202130/11/2021Trước 21:00 ngày 29/11/2021
10ZWAZ21Lúa mỳ12/202130/11/2021Trước 21:00 ngày 29/11/2021
11ZCEZ21Ngô12/202130/11/2021Trước 21:00 ngày 29/11/2021


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1QOF22Dầu Brent 01/202230/11/2021Trước 21:00 ngày 26/11/2021
2RBEZ21Xăng pha chế 12/202130/11/2021Trước 21:00 ngày 26/11/2021

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

VMEX

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

TIN NỔI BẬT

Phân tích mới nhất

Yêu cầu tư vấn

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý