Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng tuần 23-27/11

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng tuần 23-27/11

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 12/2020 sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Lưu ý: Tuần này Sở giao dịch hàng hóa CBOT và ICE nghỉ giao dịch ngày 26-27/11, nên nhà đầu tư vui lòng tất toán các hợp đồng muộn nhất vào ngày 25/11/2020.

Cụ thể như sau:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1ZWAZ20Lúa Mỳ 12/202030/11/2020Trước 00:20 ngày 26/11/2020
2ZCEZ20Ngô 12/202030/11/2020Trước 00:20 ngày 26/11/2020
3ZMEZ20Khô Đậu Tương 12/202030/11/2020Trước 00:20 ngày 26/11/2020
4ZLEZ20Dầu Đậu Tương 12/202030/11/2020Trước 00:20 ngày 26/11/2020
5XWZ20Lúa Mỳ Mini 12/202030/11/2020Trước 00:45 ngày 26/11/2020
6XCZ20Ngô Mini 12/202030/11/2020Trước 00:45 ngày 26/11/2020
7ZFTZ20Cao su TSR 20 12/202030/11/2020Trước 15:00 ngày 26/11/2020
8SIEZ20Bạc 12/202030/11/2020Trước 23:00 ngày 26/11/2020
9CPEZ20Đồng 12/202030/11/2020Trước 23:00 ngày 26/11/2020
10PLEZ20Bạch kim 12/202030/11/2020Trước 23:00 ngày 26/11/2020
11FEFX20Quặng sắt 11/202030/11/2020Trước 02:15 ngày 27/11/2020

Nhà đầu tư vui lòng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

Trân trọng,

VMEX

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư tương lai

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Chat Facebook

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý