Lịch tất toán các hợp đồng kỳ hạn tháng 03/2020 cho các sản phẩm đang được giao dịch.

Ngày bắt buộc tất toán là 2 ngày trước ngày thông báo đầu tiên. Nếu ngày thông báo đầu tiên là thứ 7, Chủ Nhật thì ngày bắt buộc tất toán là 3-4 ngày trước ngày thông báo đầu tiên)

Nhà đầu tư lưu ý đóng các vị thế đang mở nếu không hệ thống sẽ tự động tất toán toàn bộ các vị thế đang mở của hợp đồng đáo hạn

tất toán
hợp đồng
phái sinh hàng hóa
Mở tài khoản MIỄN PHÍ

Hãy để tiền của bạn sinh sôi. Hãy cho bạn cơ hội tìm hiểu về kênh đầu tư  mới và tạo thu nhập thu động

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Chat Facebook

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh Hàng Hóa thành công tại VMEX.

Vui lòng kiểm tra email về chi tiết Tài Khoản Giao Dịch để đăng nhập vào phần mềm Vision Commodities.

Bạn cũng có thể đăng nhập trên website VMEX bằng Tài Khoản Quản Lý chúng tôi cấp để gửi yêu cầu và quản lý tài khoản một cách nhanh chóng nhất