Thông báo: Thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa

Thông báo: Thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về quyết định thay đổi biên độ giá giao dịch của một số Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, cụ thể như sau:

Quyết định có hiệu lực từ ngày 03/05/2021.

Trân trọng,

VMEX

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý