Menu

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 21/10/2021

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 21/10/2021

Theo quyết định số 538/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 21/10/2021.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Đồng và Kẽm LME thay đổi

  • Đồng LME : tăng 2.125 USD từ 15.000 USD/lot lên 17.125 USD/lot
  • Kẽm LME : tăng 1.475 USD từ 5.250 USD/lot lên 6.725 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý