Menu

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 01/12/2021

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 01/12/2021

Theo quyết định số 638/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/12/2021.

Lưu ý : Ký quỹ một số mặt hàng ngành năng lượng thay đổi

  • Dầu thô WTI : tăng 825 USD/lot từ 5.610 USD/lot lên 6.435 USD/lot
  • Dầu thô WTI mini : tăng 413 USD/lot từ 2.805 USD/lot lên 3.218 USD/lot
  • Dầu thô WTI micro : tăng 83 USD/lot từ 561 USD/lot lên 644 USD/lot
  • Xăng pha chế RBOB : tăng 880 USD/lot từ 5.885 USD /lot lên 6.765 USD /lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý