Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 30/04/2021

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 30/04/2021

Theo quyết định số 160/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 30/04/2021.

Lưu ý : Ký quỹ Lúa mỳ, Lúa mỳ mini, Ngô, Ngô mini thay đổi.

  • Lúa mỳ : tăng 220 USD/lot từ 2.310 USD/lot lên 2.530 USD/lot
  • Lúa mỳ mini : tăng 44 USD/lot từ 462 USD/lot lên 506 USD/lot
  • Ngô : tăng 220 USD/lot từ 1.870 USD/lot lên 2.090 USD/lot
  • Ngô mini : tăng 44 USD/lot từ 374 USD/lot lên 418 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý