Menu

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 15/10/2021

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 15/10/2021

Theo quyết định số 528/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 15/10/2021.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Quặng sắt thay đổi

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới Quý Thành viên vv thay đổi mức ký quỹ ban đầu sản phẩm Quặng sắt (FEF) tăng 110 USD từ 2,310 USD lên 2,420 USD, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 15/10/2021.

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý