Menu

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 20/05/2022

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 20/05/2022

Theo quyết định số 374 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 20/05/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Quặng sắt : giảm từ $2970 về 2640$

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Thay đổi ký quỹ quặng sắt
MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

TIN NỔI BẬT

Phân tích mới nhất

Yêu cầu tư vấn

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý