Menu

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 20/09/2021

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 20/09/2021

Theo quyết định số 465/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 20/09/2021.

Lưu ý : Ký quỹ một số mặt hàng thay đổi

 • Dầu đậu tương : giảm 330 USD từ 3.080 USD/lot xuống 2.750 USD/lot
 • Đậu tương : giảm 550 USD từ 5.500 USD/lot xuống 4.950 USD/lot
 • Đậu tương mini : giảm 110 USD từ 1.100 USD/lot xuống 990 USD/lot
 • Khô Đậu tương : giảm 302 USD từ 3.080 USD/lot xuống 2.778 USD/lot
 • Lúa mỳ : giảm 247 USD từ 2.530 USD/lot xuống 2.283 USD/lot
 • Lúa mỳ mini : giảm 49 USD từ 506 USD/lot xuống 457 USD/lot
 • Lúa mỳ Kansas : giảm 247 USD từ 2.585 USD/lot xuống 2.338 USD/lot
 • Ngô : giảm 220 USD từ 2.310 USD/lot xuống 2.090 USD/lot
 • Ngô mini : giảm 44 USD từ 462 USD/lot xuống 418 USD/lot
 • Cao su RSS3 : tăng 1.000 USD từ 79.500 USD/lot lên 80.500 USD/lot
 • Quặng sắt : giảm 220 USD từ 2.530 USD/lot xuống 2.310 USD/lot
 • Khí tự nhiên : tăng 550 USD từ 4.730 USD/lot lên 5.280 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý