Menu

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 22/11/2021

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 22/11/2021

Theo quyết định số 621/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 22/11/2021.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Khô đậu tương, Cao Su RSS3 thay đổi

  • Khô đậu tương : tăng 193 USD/lot từ 1.760 USD/lot lên 1.953 USD/lot
  • Cao su RSS3 : giảm 6.500 JPY/lot từ 76.500 JYP/lot xuống 70.000 JPY/lot
  • Dầu thô Brent mini : mức ký quỹ là 598 USD/lot
  • Dầu thô WTI micro : mức ký quỹ là 561 USD/lot
  • Khí tự nhiên mini : mức ký quỹ là 1.925 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý