Ép dầu đậu tương tương mạnh do nhu cầu tiêu thụ trước kỳ nghỉ lễ. Trung tâm thông tin ngũ cốc quốc gia Trung Quốc – CNGOIC báo cáo, ép đậu tương tại Trung Quốc trong tuần trước ước tính đạt 2.09 triệu tấn, cao hơn 700,000 tấn so với tuần trước nữa, và là mức cao nhất kể từ giữa tháng 9.

Ép đậu tăng mạnh làm cho tồn kho đậu tương giảm. Cụ thể, tồn kho đậu tương ước tính ở mức 6.69 triệu tấn, giảm 110,000 tấn so với tuần trước nữa.

Tồn kho khô đậu tương chỉ đạt 910,000 tấn, giảm 50,000 tấn so với tuần trước nữa trong khi tồn kho dầu đậu tương ước tính ở mức 1.3 triệu tấn, giảm 60,000 tấn so với tuần trước nữa.

TQ: Ép dầu đậu tương tăng mạnh do nhu cầu tiêu thụ tăng trước kỳ nghỉ lễ
MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư tương lai

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Chat Facebook

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý