Bảng giá trực tuyến đậu tương – Các yếu tố ảnh hưởng đến giá

những yếu tố ảnh hưởng (3)

Giá đậu tương được xác định bởi cung và cầu đậu tương trên thị trường. Mặc dù đậu tương được trồng ở nhiều nơi, nhưng Hoa Kỳ là nước có sản lượng đậu tương nhiều nhất trên thế giới. Tổng quan về đậu tương Đậu tương CBOT (Mã hợp đồng: ZSE) là sản phẩm thường […]