• Danh mục

  • Từ ngày

  • Đến ngày


Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 20/02/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 20/02/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 2 ( 20/02/2023 )    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 06/02/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 06/02/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 2 ( 06/02/2023 )    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 01/02/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 01/02/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 4 ( 01/02/2023 )    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang

lich nghi giao dich 2023

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 23-24/01/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 23-24/01/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 2-3 ( 23-24/01/2023 )   Trân trọng, VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang

lich nghi giao dich 2023

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 16/01/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 16/01/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 2 ( 16/01/2023 )    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang

lich nghi giao dich 2023

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 30/12/2022 & 02-03/01/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 30/12/2022 & 02-03/01/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 6 ( 30/12/2022 )   – Thứ 2 ( 02/01/2023 )

Thong bao

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 23-26-27/12/2022

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 23-26-27/12/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 6 ( 23/12/2022 ) – Thứ 2 ( 26/12/2022 ) – Thứ 3

lich nghi giao dich 24-25/11

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 28/11/2022

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 28/11/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 2 ( 28/11/2022 )  VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa

lich nghi giao dich 24-25/11

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 24-25/11/2022

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 24-25/11/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 5 ( 24/11/2022 )   – Thứ 6 ( 25/11/2022 ) VMEX. thị

lịch nghỉ giao dịch 24/10/2022

Thông báo: nghỉ giao dịch một số mặt hàng ngày 24/10/2022

Thông báo số 802/TB/TGĐ-MXV ngày 20/10/2022 Thông báo nghỉ giao dịch Kính gửi: Quý khách hàng, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Thông báo số 802/TB/TGĐ-MXV ngày 20/10/2022 về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Thông

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

KÊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM GIÁ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM