• Danh mục

  • Từ ngày

  • Đến ngày


lich nghi giao dich 24-25/11

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 24-25/11/2022

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 24-25/11/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 5 ( 24/11/2022 )   – Thứ 6 ( 25/11/2022 ) VMEX. thị

lịch nghỉ giao dịch 24/10/2022

Thông báo: nghỉ giao dịch một số mặt hàng ngày 24/10/2022

Thông báo số 802/TB/TGĐ-MXV ngày 20/10/2022 Thông báo nghỉ giao dịch Kính gửi: Quý khách hàng, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Thông báo số 802/TB/TGĐ-MXV ngày 20/10/2022 về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Thông

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 10/10/2022

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 10/10/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 2 ( 10/10/2022 ) VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa

lịch nghỉ giao dịch ngày 0509

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 23/09/2022

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 23/09/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 6 ( 23/09/2022 ) VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa

lịch nghỉ giao dịch ngày 0509

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 16-19/09/2022

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 16-19/09/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 6 ( 16/09/2022 ) – Thứ 2 ( 19/09/2022 ) VMEX. thị trường

lịch nghỉ giao dịch ngày 0509

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 05/09/2022

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 05/09/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 2 ( 05/09/2022 ) VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 29-31/08/2022

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 29-31/08/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 2 ( 29/08/2022 ) – Thứ 4 ( 31/08/2022 ) VMEX. thị trường

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 08/08/2022

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Chi tiết lịch giao dịch

Lịch nghỉ giao dịch ngày 11/07/2022

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 11/07/2022

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Chi tiết lịch giao dịch

Lịch nghỉ giao dịch ngày 11/07/2022

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 04&05/07/2022

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Chi tiết lịch giao dịch

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

KÊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM GIÁ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM