Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 09/02/2024 & 12/02/2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 09/02/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo:

Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm:

Thứ 6 (09/02/2024) và Thứ 2 ( 12/02/2024 ) 

 VMEX.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email