Hướng dẫn đăng nhập phần mềm CQG

Để hỗ trợ tốt nhất cho Nhà đầu tư tham gia giao dịch trên phần mềm CQG, VMEX tổng hợp các đường link đăng nhập và tải phần mềm trên các nền tảng khác nhau như sau:

Truy cập CQG: có 3 hình thức là trên nền tảng web, phần mềm trên máy tính (Windows) và App trên điện thoại:

1. Đăng nhập CQG trực tiếp trên nền tảng Website (CQG Desktop):

Đăng nhập vào link sau https://www.cqg.com/ và nhấn ‘Log on’

Hoăc vào trực tiếp link đăng nhập của CQG: https://m.cqg.com/cqg/desktop/logon

2. Tải phần mềm và cài đặt trực tiếp trên máy tính – và đăng nhập vào apps CQG 

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho máy Window (CQG Trader)

Link tải CQG Trader https://www.cqg.com/support/downloads.

3. Tải App CQG trên điện thoại/ máy tính bảng :

Với hệ điều hành Android, tải trên CHPlay tại đây

Với hệ điều hành IOS, tải trên Appstore tại đây

Thông tin đăng nhập CQG: 

Đăng nhập vào các nền tảng trên với thông tin đăng nhập như sau:

  • ID (Username) : 011Cxxxxxx, ví dụ 011C686868

  • Mật khẩu (Password): sẽ được gửi qua email đăng ký mở tài khoản

 Lưu ý: Khi đăng nhập cùng user trên 2 nền tảng khác nhau (web, trader, mobile app), tài khoản sẽ tự động đăng xuất trên một nền tảng và đăng nhập vào nền tảng mới mới (tại một thời điểm, một user chỉ đăng nhập được vào một nền tảng).

Video tổng quan phần mềm CQG

 

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ

 Đầu tư hàng hóa hợp pháp 

 Lợi nhuận từ 5-10% (*)

 

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

CÁM ƠN BẠN !

Đã ghi nhận thông tin mở tài khoản thành công.
 

Đội ngũ nhân viên của VMEX sẽ liên hệ bạn sớm.