Menu

Công cụ hỗ trợ

Công cụ hỗ trợ

VMEX cung cấp cho các nhà đầu tư công cụ hỗ trợ giúp cho nhà đầu tư dễ dàng tra cứu thông tin cụ thể như:

  • Đặc tả về sản phẩm như tên sản phẩm, mã hợp đồng, ký quỹ, thời gian giao dịch,…
  • Công cụ tính tiền lời, tiền lỗ, giá dừng lỗ, giá chốt lời,…

Hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ trong tra cứu:

Bước 1: Chọn tại ô có ghi tên sản phẩm như Ngô, Lúa mỳ,… Sau đó click vào mũi tên bên phải để chọn sản phẩm bạn muốn tìm.

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết tại ô màu xanh dưới bảng Tính lợi nhuận – Quản trị rủi ro. Xong bước này bạn thấy số tiền dự tính về lời lỗ tại bảng.

Khuyến cáo & Miễn trừ trách nhiệm

Khuyến nghị này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, không đưa ra một lời khuyên mua bán hay tham gia vào bất cứ chiến lược kinh doanh bất cứ sản phẩm nào được đề cập trong báo cáo.

VMEX tiếp cận các nguồn tin chính thống theo chuẩn mực tài chính quốc tế với sự phân tích chuyên sâu từ chuyên viên phân tích cao cấp được xác thực. Theo đó, các khuyến nghị đưa ra đều đạt chuẩn khuyến nghị đầu tư quốc tế. Vì vậy, trước khi hành động theo khuyến nghị trong báo cáo người đọc cần xem xét tính hợp lý của khuyến nghị, cân nhắc tới mục tiêu, tình hình tài chính cũng như nhu cầu của bản thân. VMEX sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào, bao gồm và không giới hạn đối với các khoản lỗ, các khoản lợi nhuận bị mất phát sinh từ việc sử dụng/không sử dụng thông tin trong báo cáo. Để có những tư vấn sâu hơn về sản phẩm/công cụ tài chính, vui lòng liên hệ với Bộ phận Phân tích thị trường của VMEX.

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý