ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN

Vui lòng đăng tải hình ảnh để xác thực danh tính EKYC. Nếu thành công, bạn sẽ được chuyển tiếp đến bước hoàn thiện thông tin trước khi mở tài khoản giao dịch hàng hóa

(*) Hình ảnh hai mặt CMND/CCCD, ảnh chân dung phải còn hiệu lực, đủ góc, rõ nét

(**) Hình ảnh CMND/CCCD khung nằm ngang (như ở dưới), KHÔNG sử dụng hình ảnh dọc

(***) Đối với khách hàng tổ chức, liên hệ hotline 091.1919.356 để được hỗ trợ

Loading...