BIỂU PHÍ GIAO DỊCH

Giao dịch hàng hóa thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam hiện chỉ phát sinh DUY NHẤT phí giao dịch. 

– Chỉ tính phí khi lệnh được khớp, không tính phí cho lệnh chờ hoặc lệnh đã được hủy

– Phí sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán

– Không lãi vay ngay cả khi sử dụng đòn bẩy

– Không thuế giao dịch

Dưới đây là chi tiết bảng phí giao dịch được áp dụng: