Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 43)

Hỏi Đáp số 43: Hoạt động quản lý, giám sát thành viên

“MXV hiện đang quản lý, giám sát các thành viên thông qua phương thức nào?”; “Trong trường hợp công ty của tôi được MXV cấp Chứng nhận tư cách thành viên nhưng vì một số lý do không phát triển được hoạt động giao dịch thì MXV sẽ xử lý

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 41)

Hỏi Đáp số 41: Tỷ giá trong giao dịch hàng hóa

“MXV đang áp dụng các loại tỷ giá nào khi giao dịch?”; “Tại sao số dư tài khoản giao dịch của tôi tính theo Việt Nam Đồng trên Hệ thống CQG và Hệ thống M-System lại có chênh lệch?” Tỷ giá ứng dụng dịch vụ giao dịch tại MXV Hiện

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 40)

Hỏi Đáp số 40: Sao kê tài khoản giao dịch

“Nhà tư cần làm gì khi không nhận được sao kê đầu ngày cho TKGD của mình?” Quy trình sao kê tài khoản tại MXV? Sau khi kết thúc ngày giao dịch, Trung tâm Thanh toán Bù trừ MXV (Trung tâm TTBT) sẽ tổng hợp và thanh toán bù trừ

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 39)

Hỏi Đáp số 39: Tất toán vị thế tài khoản giao dịch

“Tôi đọc rất nhiều thông tin về thị trường hàng hóa, trong đó cụm từ tất toán thế xuất hiện rất nhiều, vậy đây là hoạt động gì?” ; “Những trường hợp giao dịch tài khoản nào của tôi đã bị bắt buộc phải tính toán tất cả thế?” Tất

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 38)

Hỏi Đáp số 38: Rút tiền từ tài khoản giao dịch

“ Điều kiện để rút tiền từ tài khoản giao dịch là gì? ”. “ Những trường hợp nào thì không được rút tiền? Tôi có được rút tiền trong ngày nghỉ lễ không? ”. Các điều kiện để rút tiền từ giao dịch tài khoản Theo quy định, điều

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 37)

Hỏi Đáp số 37: Nộp tiền vào tài khoản giao dịch

Khách hàng có thể trả tiền trực tiếp cho Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) không? &Giải pháp giải quyết khi chuyển nhầm tài khoản vào Tài khoản ngân hàng (TKNH) của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)? Khách hàng có thể trả tiền trực tiếp

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 36)

Hỏi Đáp số 36: Ký quỹ giao dịch

Khi nhà tư nhân nào phải bổ sung tiền vào tài khoản giao dịch (TKGD)? Nếu không bổ sung tiền vào TKGD thì sao? Các nhà đầu tư khi tham gia giao dịch hàng hóa hóa hóa qua MXV có thể phát hiện ra nghĩa vụ đảm bảo tự động.

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 35)

Hỏi Đáp số 35: Tiểu khoản tài khoản giao dịch hàng hóa

Tôi có mở tài khoản giao dịch và tài khoản giao dịch tiểu khoản tại Thành viên Kinh doanh A, tôi có được phép tự động thực hiện điều chuyển tiền giao dịch giữa các tài khoản giao dịch tiểu tài khoản trong cùng một tài khoản giao dịch không?

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

KÊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM GIÁ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM