Hỏi Đáp số 64: Xử lý vi phạm thành viên (Phần 4)

Phân loại vi phạm của thành viên theo mức độ vi phạm Dựa theo bộ quy chế thành viên của MXV, các hành vi vi phạm của thành viên có thể được xác định dựa vào mức độ vi phạm. Mỗi mức độ có một số tính chất, cụ thể

Hỏi Đáp số 63: Xử lý vi phạm thành viên (Phần 3)

Xử lý vi phạm bằng hình thức Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động Những hành vi vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm bằng hình thức Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động khi thành viên vi phạm các quy định sau:Chậm nộp phí

Hỏi Đáp số 62: Xử lý vi phạm thành viên (Phần 2)

Xử lý vi phạm bằng hình thức Nhắc nhở bằng văn bản Những hành vi vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm bằng hình thức nhắc nhở bằng văn bản khi thành viên vi phạm các quy định sau: Nhắc nhở bằng văn bản đối với các trường hợp

Hỏi Đáp số 61: Xử lý vi phạm thành viên

Các nguyên tắc xử lý vi phạm tại MXV Theo Bộ Quy định xử lý vi phạm thành viên của MXV, các nguyên tắc xử lý vi phạm thành viên được quy định cụ thể như sau: Các hành vi bị xem xét xử lý theo Bộ Quy định Xử

Hỏi Đáp số 60: Mua bán hợp đồng hàng hóa phái sinh

Bán hợp đồng hàng hoá Một trong những đặc thù của giao dịch hàng hóa chính là giao dịch T0. Giao dịch T0 nghĩa là nhà đầu tư có thể tất toán vị thế ngay sau khi vừa vào lệnh. Ví dụ nhà đầu tư mở 1 lệnh mua, thì

Hỏi Đáp số 59: Bán giải chấp trong giao dịch hàng hóa

Bán giải chấp trong giao dịch hàng hoá Trong thị trường tài chính, bán giải chấp là một thuật ngữ khá phổ biến với các nhà đầu tư. Đối với thị trường chứng khoán phái sinh, đây là một biện pháp mà công ty chứng khoán thực hiện để bán

Hỏi Đáp số 58: Bán khống trong giao dịch hàng hóa

Bán giải chấp trong giao dịch hàng hoá Trong thị trường tài chính, bán giải chấp là một thuật ngữ khá phổ biến với các nhà đầu tư. Đối với thị trường chứng khoán phái sinh, đây là một biện pháp mà công ty chứng khoán thực hiện để bán

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

KÊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM GIÁ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM