Menu

Kiến thức đầu tư

Kiến thức đầu tư

đặt lệnh OCO trong CQG

Cách sử dụng lệnh OCO – CQG

OCO là lệnh điều kiện, liên kết từ 2 lệnh chờ trở lên.

Khi giá thị trường giao dịch chạm 1 mức giá đã đặt, lệnh có mức giá đó sẽ khớp và tất cả các lệnh còn lại sẽ bị huỷ

tổng quan đường 11

Tổng quan về Giao dịch hợp đồng kỳ hạn Đường 11 ICE US

Đường (Mã hàng hóa: SBE) là một sản phẩm hấp dẫn được niêm yết trên sàn ICE US. Đường 11 được giao dịch nhiều trong thị trường giao dịch hàng hóa – cũng như thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) – vì mức ký quỹ thấp

đường 11

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá Đường 11 ICE US

Đường 11 ICE US (Mã hợp đồng: SBE) là một sản phẩm hấp dẫn và được giao dịch nhiều trong thị trường hàng hóa vì ký quỹ thấp và biến động trên một bước giá tương đối lớn. Tuy nhiên, để phân tích cơ bản được hiệu quả, cần biết

những yếu tố ảnh hưởng (3)

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá Đậu tương CBOT

Đậu tương CBOT (Mã hợp đồng: ZSE) là sản phẩm thường được lựa chọn giao dịch, thuộc nhóm hàng hóa nông sản có khối lượng giao dịch nhiều trên thế giới. Để có cái nhìn toàn cảnh và phân tích cơ bản được hiệu quả, cần biết và hiểu về

những yếu tố ảnh hưởng (4)

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá Ngô CBOT

Ngô CBOT (Mã hợp đồng: ZCE) là sản phẩm luôn được yêu thích trong giao dịch nông sản. Đây chính là nhóm hàng hóa có khối lượng giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Để có cái nhìn toàn cảnh và phân tích cơ bản được hiệu quả, nhà đầu

lúa mì cbot

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá Lúa mì CBOT

Lúa mì CBOT (Mã hợp đồng: ZWA) là sản phẩm thường được lựa chọn giao dịch, thuộc nhóm hàng hóa nông sản có khối lượng giao dịch nhiều trên thế giới. Để có cái nhìn toàn cảnh và phân tích cơ bản được hiệu quả, cần biết và hiểu về

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

KÊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM GIÁ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý