Menu

Liên hệ

Liên hệ

Thông tin công ty

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VMEX
Tên tiếng anh: VMEX COMMODITIES TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VMEX JSC

Thông tin liên hệ

Liên hệ tư vấn & góp ý

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý