Thông tin công ty

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VMEX
Tên tiếng anh: VMEX COMMODITIES TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VMEX JSC

Thông tin liên hệ

Liên hệ tư vấn & góp ý