Menu

Tin tức

  • Danh mục

  • Từ ngày

  • Đến ngày


Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 28/01/2022

Theo quyết định số 51 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 28/01/2022. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 26/01/2022

Theo quyết định số 47/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 26/01/2022. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Niken LME

Thông báo: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Căn cứ lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: VMEX sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31/01/2022 đến hết ngày 04/02/2022. VMEX sẽ

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 27/01/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất. Cụ thể như sau: – Đối với Vị thế mở mua các hợp

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 31/01-03/02/2022

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Chi tiết lịch giao dịch

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

KÊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM GIÁ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý