• Danh mục

  • Từ ngày

  • Đến ngày


muc ky quy 2511

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 25/11/2022

Theo quyết định số 882 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 25/11/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối

lich nghi giao dich 24-25/11

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 24-25/11/2022

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 24-25/11/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 5 ( 24/11/2022 )   – Thứ 6 ( 25/11/2022 ) VMEX. thị

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

KÊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM GIÁ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM