Thông báo: Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL thông qua hệ thống CQG

Căn cứ vào thông báo số 326/QĐ/TGD-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV). VMEX thông báo về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG được áp dụng từ 01/05/2024 cho đến khi có thông báo mới.

Lưu ý: Phí cố định ( User Trader ) hiện là 780.000VNĐ. Quý Khách hàng tham gia giao dịch tại VMEX sẽ được hỗ trợ 70% còn 234.000VNĐ.

Chi tiết phí sử dụng cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống CQG:Phí sử dụng hệ thống CQG và cơ sở dữ liệu thị trường của các Sở giao dịch hàng hóa liên thông được bôi đậm và in nghiêng có sự thay đổi phí
Trân trọng,

VMEX.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email