• Danh mục

  • Từ ngày

  • Đến ngày


Dollar Mỹ suy yếu thúc đẩy lực mua đối với kim loại

Dollar Mỹ suy yếu thúc đẩy lực mua đối với kim loại

Dollar Mỹ suy yếu thúc đẩy lực mua đối với kim loại, giá quặng sắt giảm do niềm tin tiêu thụ lung lay Nông sản Nối tiếp đà giảm mạnh từ đầu tuần, giá ngô tiếp tục suy yếu trong phiên hôm qua và đóng cửa với mức giảm 0.42%.

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

KÊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM GIÁ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM