Tuyển dụng

Tuyển dụng Chuyên viên tư vấn

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN    Mô tả công việc: Tìm kiếm, phát triển khách hàng cá nhân và tổ chức Cập nhật

TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Kinh Doanh

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH Mô tả công việc: – Tìm kiếm khách hàng tiềm năng – Gọi điện cho khách hàng (theo

Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Marketing

TUYỂN DỤNG DIGITAL MARKETING Mô tả công việc: Quản lý web, facebook page, group. Viết content, đăng bài thông tin, kiến thức. Nghiên cứu

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

KÊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM GIÁ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM