Thông báo: Thay đổi các tỷ giá nguyên tệ từ ngày 17/04/2024

thay-doi-ty-gia-23-24-08.jpg

Căn cứ vào quyết định số 314/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 06/05/2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch từ ngày 06/05/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 2 (06/05/2024)    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa […]

Thay đổi biên độ giá giao dịch ngày 01/05/2024

Theo quyết định số338 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi biên độ giao dịch của HĐ KHTC. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/05/2024. Lưu ý : Biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 25/04/2024

Theo quyết định số 318/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 25/04/2024. Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:   […]

Thông báo: Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL thông qua hệ thống CQG

thay doi muc phi csdl thang 5

Căn cứ vào thông báo số 326/QĐ/TGD-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV). VMEX thông báo về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG được áp dụng từ 01/05/2024 cho đến khi có thông báo mới. Lưu ý: Phí cố […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 01/05/2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch từ ngày 01/05/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 4 (01/05/2024)    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 23/04/2024

Theo quyết định số 318/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 23/04/2024. Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:   […]

Thông báo: Lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 18/04/2024

Căn cứ Quyết định số 309/TB/TV-MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch: Lịch nghỉ lễ tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa VMEX và Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, thực hiện trong thời gian như sau: Nghỉ Giỗ Tổ […]

Thông báo: Thay đổi các tỷ giá nguyên tệ từ ngày 16/04/2024

thay-doi-ty-gia-23-24-08.jpg

Căn cứ vào quyết định số 312/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao […]