Thông báo: Thay đổi các tỷ giá nguyên tệ từ ngày 19/02/2024

thay-doi-ty-gia-23-24-08.jpg

Căn cứ vào quyết định số 156/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao […]

Thông báo: Thay đổi các tỷ giá nguyên tệ từ ngày 16/02/2024

thay-doi-ty-gia-23-24-08.jpg

Căn cứ vào quyết định số 153/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 19/02/2024

lich nghi giao dich 02/2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 19/02/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 2 ( 19/02/2024 )    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa […]

Thông báo: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

lịch nghi tet nguyen dan 2024

Căn cứ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: VMEX sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ ngày 08/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024. VMEX sẽ trở lại làm việc bình thường từ […]

Thông báo: Thay đổi các tỷ giá nguyên tệ từ ngày 31/01/2024

thay-doi-ty-gia-23-24-08.jpg

Căn cứ vào quyết định số 127/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 09/02/2024 & 12/02/2024

lich nghi giao dich 02/2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 09/02/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 6 (09/02/2024) và Thứ 2 ( 12/02/2024 )    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở […]

Thông báo: Thay đổi các tỷ giá nguyên tệ từ ngày 30/01/2024

thay-doi-ty-gia-23-24-08.jpg

Căn cứ vào quyết định số119/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao dịch […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 01/02/2024

lich nghi giao dich 02/2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 01/02/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 5 (01/02/2024)    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa việt nam […]

Thông báo: Thay đổi các tỷ giá nguyên tệ từ ngày 25/01/2024

thay-doi-ty-gia-23-24-08.jpg

Căn cứ vào quyết định số105/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao dịch […]

Thông báo: Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL thông qua hệ thống CQG

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định số 101/QĐ/TGĐ-MXV về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG được áp dụng từ 01/02/2024 cho đến khi có thông báo mới. Lưu ý: Phí cố định ( […]