Thông báo: Về việc thay đổi địa chỉ công ty

thay doi dia chi vmex

Kính gửi: Quý Khách hàng và Quý Đối tác Thành viên kinh doanh: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VMEXMã số Thành viên kinh doanh: 011-KDQuyết định chấp thuận tư cách TVKD số: 202/QĐ/MXV ngày 19/12/2019 Chúng tôi trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và đối tác về việc thay đổi […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 28/11/2022

lich nghi giao dich 24-25/11

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 28/11/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 2 ( 28/11/2022 )  VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 25/11/2022

muc ky quy 2511

Theo quyết định số 882 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 25/11/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng: Dầu thô […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 24-25/11/2022

lich nghi giao dich 24-25/11

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 24-25/11/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 5 ( 24/11/2022 )   – Thứ 6 ( 25/11/2022 ) VMEX. thị trường hàng hóa thi truong […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 21/11/2022

Theo quyết định số 877/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 21/11/2022. Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:   […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 11/11/2022

thay doi ky quy hh 111122

Theo quyết định số 860 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 11/11/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng: Đồng: tăng […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 09/11/2022

muc ky quy 091122

Theo quyết định số 853 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 09/11/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng: Cà phê […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 07/11/2022

thay doi ky quy 071122

Theo quyết định số 847 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 07/11/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng: Dầu đậu […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 04/11/2022

thay doi ky quy hh 04112022

Theo quyết định số 845 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 04/11/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng: Quặng sắt […]