Thông báo: Thay đổi các tỷ giá nguyên tệ từ ngày 21/09/2023

thay-doi-ty-gia-23-24-08.jpg

Căn cứ vào quyết định số 818/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao […]

Thông báo: Thay đổi các tỷ giá nguyên tệ từ ngày 19/09/2023

thay-doi-ty-gia-23-24-08.jpg

Căn cứ vào quyết định số 807/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao […]

Thông báo: Thay đổi các tỷ giá nguyên tệ từ ngày 15/09/2023

thay-doi-ty-gia-23-24-08.jpg

Căn cứ vào quyết định số 797/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao […]

Thông báo: Thay đổi các tỷ giá nguyên tệ từ ngày 14/09/2023

thay-doi-ty-gia-23-24-08.jpg

Căn cứ vào quyết định số 796/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao […]

Thông báo: Thay đổi các tỷ giá nguyên tệ từ ngày 05/09/2023

thay-doi-ty-gia-23-24-08.jpg

Căn cứ vào quyết định số 759/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao […]

Thông báo: Thay đổi các tỷ giá nguyên tệ từ ngày 29/08/2023

thay-doi-ty-gia-23-24-08.jpg

Căn cứ vào quyết định số 752/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 31/08/2023 & 04/09/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 31/08/2023 & 04/09/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 5 ( 31/08/2023) & Thứ 2 ( 04/09/2023 )    VMEX. thị trường hàng hóa thi […]

Thông báo: Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL thông qua hệ thống CQG

muc phi su dung csdl-0109

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định số 736/QĐ/TGĐ-MXV về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG được áp dụng từ 01/09/2023 cho đến khi có thông báo mới. Lưu ý: Phí cố định ( […]

Thông báo: Thay đổi các tỷ giá nguyên tệ từ ngày 28/08/2023

thay-doi-ty-gia-23-24-08.jpg

Căn cứ vào quyết định số 747/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở Giao […]

Thông báo: Lịch Nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2023

Căn cứ Quyết định số 735/TB/TGĐ-MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch: Lịch nghỉ lễ tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa VMEX và Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. thực hiện trong thời gian như sau: Lễ Quốc Khánh: […]