Khối lượng (Lot/tháng)

Sản phẩm09/201910/201911/201912/201901/202002/2020
Ngô CBOT5,322,0956,103,5048,302,6883,774,3846,270,810
Ngô mini CBOT13,18412,96813,8589,89310,929
Đậu tương CBOT3,445,3146,913,1573,416,4844,994,3623,719,898
Đậu tương mini CBOT17,36528,57713,67323,49720,237
Dầu đậu tương CBOT2,527,4342,759,0333,242,7143,213,1552,779,108
Khô đậu tương CBOT2,086,3502,372,1733,009,2462,998,3882,241,879
Lúa mì CBOT1,539,8481,952,4402,614,5841,764,3482,524,025
Lúa mì mini CBOT16,5247,4105,3994,8346,350
Cà phê Arabica ICE US750,9811,133,8691,715,1031,216,8721,060,249
Cà phê Robusta ICE EU283,992618,004519,275503,201356,563
Ca cao ICE US1,031,8221,059,9381,171,287789,2081,103,060
Đường ICE US4,815,5272,068,7272,317,7682,420,6524,770,843
Bông ICE US498,553771,503953,641591,376803,523
Cao su RSS3 TOCOM73,53682,51987,70194,02394,960
Cao su TSR 20 SGX131,322118,360143,719133,945164,220
Bạch kim NYMEX739,168408,309399,670588,197468,298
Bạc COMEX2,579,8731,810,5162,334,2881,542,7262,012,696
Đồng COMEX1,491,3941,673,9562,116,6561,665,7182,071,984
Quặng sắt SGX1,161,298944,3481,041,7991,065,228950,038

Vị thế mở

Sản phẩm09/201910/201911/201912/201901/202002/2020
Ngô CBOT1,593,4681,586,5701,457,2051,473,2521,546,203
Ngô mini CBOT10,71411,4976,4828,8509,344
Đậu tương CBOT709,209687,659827,360713,572838,696
Đậu tương mini CBOT12,2407,11410,0368,29910,348
Dầu đậu tương CBOT487,184527,835527,931500,970534,126
Khô đậu tương CBOT419,858435,778424,936429,168496,364
Lúa mì CBOT367,987406,564359,244411,204515,958
Lúa mì mini CBOT1,4201,8461,1561,5082,150
Cà phê Arabica ICE US264,702307,404281,751277,805308,393
Cà phê Robusta ICE EU145,1823,530,646123,926102,047129,833
Ca cao ICE US307,908310,610326,623282,609340,123
Đường ICE US900,308979,3111,010,807993,9681,193,453
Bông ICE US235,307247,094199,900221,999268,458
Cao su RSS3 TOCOM18,13014,17315,31516,30914,195
Cao su TSR 20 SGX69,68968,54767,70766,92168,161
Bạch kim NYMEX85,59189,36990,46199,045102,290
Bạc COMEX213,392225,004204,547229,725229,312
Đồng COMEX234,768238,480209,490266,891261,486
Quặng sắt SGX553843527286525583500586510794
Chat Facebook

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh Hàng Hóa thành công tại VMEX.

Vui lòng kiểm tra email về chi tiết Tài Khoản Giao Dịch để đăng nhập vào phần mềm Vision Commodities.

Bạn cũng có thể đăng nhập trên website VMEX bằng Tài Khoản Quản Lý chúng tôi cấp để gửi yêu cầu và quản lý tài khoản một cách nhanh chóng nhất