Khối lượng (Lot/tháng)

Sản phẩmSep-19Oct-19Nov-19Dec-19Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20
Ngô CBOT5,322,0956,103,5048,302,6883,774,3846,270,8108,067,4227,778,8148,115,230
Ngô mini CBOT13,18412,96813,8589,89310,92910,62325,71531,965
Đậu tương CBOT3,445,3146,913,1573,416,4844,994,3623,719,8985,270,8305,500,1664,709,212
Đậu tương mini CBOT17,36528,57713,67323,49720,23720,78532,99931,976
Dầu đậu tương CBOT2,527,4342,759,0333,242,7143,213,1552,779,1083,276,5363,258,6622,946,356
Khô đậu tương CBOT2,086,3502,372,1733,009,2462,998,3882,241,8793,222,9572,982,4852,240,387
Lúa mì CBOT1,539,8481,952,4402,614,5841,764,3482,524,0253,378,5643,342,7452,699,578
Lúa mì mini CBOT16,5247,4105,3994,8346,3506,34019,09918,988
Cà phê Arabica ICE US750,9811,133,8691,715,1031,216,8721,060,2491,555,9881,401,056884,553
Cà phê Robusta ICE EU283,992618,004519,275503,201356,563431,366453,391393,823
Ca cao ICE US1,031,8221,059,9381,171,287789,2081,103,0601,164,8291,236,846704,730
Đường ICE US4,815,5272,068,7272,317,7682,420,6524,770,8435,033,3784,650,2103,940,569
Bông ICE US498,553771,503953,641591,376803,5231,108,4471,058,323819,599
Cao su RSS3 TOCOM73,53682,51987,70194,02394,96087,11999,66765,805
Cao su TSR 20 SGX131,322118,360143,719133,945164,220160,741183,765149,123
Bạch kim NYMEX739,168408,309399,670588,197468,298455,828738,101218,691
Bạc COMEX2,579,8731,810,5162,334,2881,542,7262,012,6962,515,3072,291,6071,357,763
Đồng COMEX1,491,3941,673,9562,116,6561,665,7182,071,9842,823,8402,324,8391,761,078
Quặng sắt SGX1,161,298944,3481,041,7991,065,228950,0381,447,5641,978,1691,121,605

Vị thế mở

Sản phẩmSep-19Oct-19Nov-19Dec-19Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20
Ngô CBOT1,593,4681,586,5701,457,2051,473,2521,546,2038,067,4227,778,8148,115,230
Ngô mini CBOT10,71411,4976,4828,8509,34410,62325,71531,965
Đậu tương CBOT709,209687,659827,360713,572838,6965,270,8305,500,1664,709,212
Đậu tương mini CBOT12,2407,11410,0368,29910,34820,78532,99931,976
Dầu đậu tương CBOT487,184527,835527,931500,970534,1263,276,5363,258,6622,946,356
Khô đậu tương CBOT419,858435,778424,936429,168496,3643,222,9572,982,4852,240,387
Lúa mì CBOT367,987406,564359,244411,204515,9583,378,5643,342,7452,699,578
Lúa mì mini CBOT1,4201,8461,1561,5082,1506,34019,09918,988
Cà phê Arabica ICE US264,702307,404281,751277,805308,3931,555,9881,401,056884,553
Cà phê Robusta ICE EU145,1823,530,646123,926102,047129,833431,366453,391393,823
Ca cao ICE US307,908310,610326,623282,609340,1231,164,8291,236,846704,730
Đường ICE US900,308979,3111,010,807993,9681,193,4535,033,3784,650,2103,940,569
Bông ICE US235,307247,094199,900221,999268,4581,108,4471,058,323819,599
Cao su RSS3 TOCOM18,13014,17315,31516,30914,19587,11999,66765,805
Cao su TSR 20 SGX69,68968,54767,70766,92168,161160,741183,765149,123
Bạch kim NYMEX85,59189,36990,46199,045102,290160,741183,765149,123
Bạc COMEX213,392225,004204,547229,725229,3122,515,3072,291,6071,357,763
Đồng COMEX234,768238,480209,490266,891261,4862,823,8402,324,8391,761,078
Quặng sắt SGX5538435272865255835005865107941,447,5641,978,1691,121,605
Chat Facebook

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý. Chi tiết tài khoản mở mới thành công sẽ được gửi về email. Vui lòng kiểm tra email và đăng nhập trên phần mềm giao dịch