Thông báo: Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL thông qua hệ thống CQG

Thong bao

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định số 811/QĐ/TGĐ-MXV về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG được áp dụng từ 01/03/2023 cho đến khi có thông báo mới. Lưu ý: Phí cố định ( […]

Thông báo: Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL thông qua hệ thống CQG

Thong bao thay doi phi cqg 02.2023

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định số 811/QĐ/TGĐ-MXV về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG được áp dụng từ 01/02/2023 cho đến khi có thông báo mới. Lưu ý: Phí cố định ( […]

Thông báo: Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL thông qua hệ thống CQG

Thong bao Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định số 811/QĐ/TGĐ-MXV về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG được áp dụng từ 01/01/2023 cho đến khi có thông báo mới. Lưu ý: Phí cố định ( […]

Thông báo: Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL thông qua hệ thống CQG

Thong bao thay doi phi CQG 011122

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định số 811/QĐ/TGĐ-MXV về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG được áp dụng từ 01/11/2022 Lưu ý: Phí cố định ( User Trader ) có thay đổi từ […]

Hỗ trợ 50% phí User Trader CQG tới hết tháng 05-06.2021

VMEX xin gửi tới nhà đầu tư thông báo về việc tiếp tục hỗ trợ 50% phí duy trì tài khoản (user trader) trên CQG trong tháng 05 & 06 trong năm 2021. Cụ thể như sau: Hỗ trợ 50% mức Phí cố định (User Trader)  là 360.000 VNĐ/tháng đối với tất cả các User […]

Hỗ trợ 50% phí User Trader CQG tới hết tháng 02.2021

VMEX xin gửi tới nhà đầu tư thông báo về việc tiếp tục hỗ trợ 50% phí duy trì tài khoản (user trader) trên CQG trong tháng 01 & 02 trong năm 2021. Cụ thể như sau: Hỗ trợ 50% mức Phí cố định (User Trader)  là 360.000 VNĐ/tháng đối với tất cả các User […]

Hỗ trợ 50% phí User Trader CQG trong tháng 10, 11 & 12

50% phi user cqg

  VMEX xin gửi tới nhà đầu tư thông báo về việc tiếp tục hỗ trợ 50% phí duy trì tài khoản (user trader) trên CQG trong tháng 10, 11 & 12. Cụ thể như sau: Hỗ trợ 50% mức Phí cố định (User Trader)  là 360.000 VNĐ/tháng đối với tất cả các User Trader […]

Hỗ trợ 50% phí User Trader CQG trong tháng 8 & 9

HỖ TRỢ PHÍ 1

  Để hỗ trợ tốt nhất cho việc chuyển đổi giao dịch từ phần mềm VC sang phần mềm CQG, VMEX xin gửi tới nhà đầu tư thông tin hỗ trợ 50% phí duy trì tài khoản trên CQG. Cụ thể như sau: Kể từ ngày 01/08/2020, Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch […]