Thông báo: Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL thông qua hệ thống CQG

Thong bao

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định số 811/QĐ/TGĐ-MXV về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG được áp dụng từ 01/03/2023 cho đến khi có thông báo mới. Lưu ý: Phí cố định ( […]

Thông báo: Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL thông qua hệ thống CQG

Thong bao thay doi phi cqg 02.2023

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định số 811/QĐ/TGĐ-MXV về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG được áp dụng từ 01/02/2023 cho đến khi có thông báo mới. Lưu ý: Phí cố định ( […]

Thông báo: Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL thông qua hệ thống CQG

Thong bao Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định số 811/QĐ/TGĐ-MXV về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG được áp dụng từ 01/01/2023 cho đến khi có thông báo mới. Lưu ý: Phí cố định ( […]

Thông báo: Thay đổi Mức phí sử dụng CSDL thông qua hệ thống CQG

Thong bao thay doi phi CQG 011122

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định số 811/QĐ/TGĐ-MXV về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG được áp dụng từ 01/11/2022 Lưu ý: Phí cố định ( User Trader ) có thay đổi từ […]

Điểm tin 28/1: Số liệu bán hàng tích cực giá ngô không còn tăng

Đóng cửa ngày 28/01, sắc đỏ áp đảo chiếm hữu thế trên bảng giá các mặt hàng nông sản đang được giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Giá Ngô tăng nhẹ Giá ngô kì hạn tháng 3 chỉ tăng nhẹ 0.09% lên mức 534.50 cent/giạ, bất chấp nhu cầu trên thị […]

Sử dụng hệ thống M-System thay thế phần mềm Vision Commodity

phần mềm cqg

Căn cứ lộ trình về kế hoạch triển khai hệ thống M-System của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Những mốc thời gian quan trọng: Thứ Bảy ngày 30/01/2021: Dừng hoạt động hệ thống Vision Commodities (VC) để […]

THÔNG BÁO: Thay đổi phí CSDL tại Sở Giao dịch Hàng hóa ICE

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Thông báo: Thay đổi mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu dành cho các nhà đầu tư cá nhân của Sở giao […]

THÔNG BÁO: Thay đổi phí sử dụng CSDL của SGX và OSE

Thông báo (4)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: Thông báo: 1. Thu phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa qua hệ thống CQG từ ngày 01/09/2020. […]