Phân tích kỹ thuật trong phái sinh hàng hóa là gì

Phân tích kỹ thuật trong phái sinh hàng hóa là gì?

Phân tích kỹ thuật là gì? Phân tích kỹ thuật (TA), hay còn gọi là nghiên cứu biểu đồ, là một loại phân tích nhằm dự đoán hành vi thị trường trong tương lai dựa trên diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch trước đó. Phương pháp TA

BàI CÙNG CHUYÊN MỤC

Yêu cầu tư vấn

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

KÊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM GIÁ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM