Menu

Phân Tích Kỹ Thuật

Phân Tích Kỹ Thuật

các dạng biểu đồ phân tích kỹ thuật

Các Dạng Biểu Đồ Trong Phân Tích Kỹ Thuật

Đối với các nhà giao dịch (trader) theo trường phái phân tích kỹ thuật thì biểu đồ là một công cụ không thể thiếu. Trong thị trường giao dịch phái sinh hàng hóa cũng vậy, các trader thường sử dụng 3 loại biểu đồ chính. Đó là biểu đồ đường

Phân tích kỹ thuật trong phái sinh hàng hóa là gì

Phân tích kỹ thuật trong phái sinh hàng hóa là gì?

Phân tích kỹ thuật là gì? Phân tích kỹ thuật (TA), hay còn gọi là nghiên cứu biểu đồ, là một loại phân tích nhằm dự đoán hành vi thị trường trong tương lai dựa trên diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch trước đó. Phương pháp TA

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

KÊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM GIÁ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý