Hợp đồng kỳ hạn là gì? Các loại hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn

Công cụ tài chính phái sinh bao gồm các dạng hợp đồng khác nhau để bảo hộ các doanh nghiệp. Ở thị trường Việt Nam, hợp đồng kỳ hạn cũng rất phổ biến đối tượng tham gia cũng rất đa dạng.  Hợp đồng kỳ hạn là gì ? Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) là […]

Tổng quan về Giao dịch hợp đồng kỳ hạn Đường 11 ICE US

hợp đồng kỳ hạn Đường 11

Đường (Mã hàng hóa: SBE) là một sản phẩm hấp dẫn được niêm yết trên sàn ICE US. Đường 11 được giao dịch nhiều trong thị trường giao dịch hàng hóa – cũng như thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) – vì mức ký quỹ thấp và biến động trên một […]

Tổng quan về Giao dịch hợp đồng kỳ hạn Đậu tương CBOT

Đậu tương (Mã hàng hóa: ZSE/ XB) là một trong số các sản phẩm nông sản được giao dịch phổ biến trên sàn CBOT của Hoa Kỳ, cũng như thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV). Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư mới bắt đầu giao dịch vẫn chưa biết về các […]