Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 08/07/2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch từ ngày 08/07/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 2 (08/07/2024)       VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 04&05/07/2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch từ ngày 04&05/07/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 5 (04/07/2024) & Thứ 6 (05/07/2024)      VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 17&19/06/2024

lich nghi giao dich thang 06.2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch từ ngày 17&19/06/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 2 (17/06/2024) & Thứ 4 (19/06/2024)    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 03/06/2024

lich nghi giao dich thang 06.2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch từ ngày 03/06/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 2 (03/06/2024)    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 27/05/2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch từ ngày 27/05/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 2 (27/05/2024)    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 06/05/2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch từ ngày 06/05/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 2 (06/05/2024)    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 01/05/2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch từ ngày 01/05/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 4 (01/05/2024)    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa […]

Thông báo: Lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 18/04/2024

Căn cứ Quyết định số 309/TB/TV-MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch: Lịch nghỉ lễ tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa VMEX và Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, thực hiện trong thời gian như sau: Nghỉ Giỗ Tổ […]