Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 19/02/2024

lich nghi giao dich 02/2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 19/02/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 2 ( 19/02/2024 )    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa […]

Thông báo: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

lịch nghi tet nguyen dan 2024

Căn cứ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: VMEX sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ ngày 08/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024. VMEX sẽ trở lại làm việc bình thường từ […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 09/02/2024 & 12/02/2024

lich nghi giao dich 02/2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 09/02/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 6 (09/02/2024) và Thứ 2 ( 12/02/2024 )    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 01/02/2024

lich nghi giao dich 02/2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 01/02/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 5 (01/02/2024)    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa việt nam […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 15/01/2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 15/01/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 2 (15/01/2024)    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa việt nam […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 08/01/2024

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 08/01/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 2 (08/01/2024)    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa việt nam […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 29/12/2023 & 01-02/01/2024

lich nghi giao dich thang 12 va 01

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 29/12/2023 – 01-02/01/2024 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 6 ( 29/12/2023) –  Thứ 2 (01/01/2024) – Thứ 3 (02/01/2024)    VMEX. thị trường hàng […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 22-25-26/12/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 22/12/2023, 25/12/2023 và 26/12/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 6 ( 22/12/2023) –  Thứ 2 (25/12/2023) – Thứ 3 (26/12/2023)    VMEX. thị trường […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 23/11/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 23/11/2023 và 24/11/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 5 ( 23/11/2023) và Thứ 6 (24/11/2023)    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang […]