Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 24-25/11/2022

lich nghi giao dich 24-25/11

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 24-25/11/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 5 ( 24/11/2022 )   – Thứ 6 ( 25/11/2022 ) VMEX. thị trường hàng hóa thi truong […]

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 28-29/11/2022

lich tat toan 041811

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 28-29/11/2022  Lịch tất toán hợp đồng ngày 28-29/11/2022 cụ thể như sau – Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên: STT […]

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 21-25/11/2022

lich tat toan 041811

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 21-25/11/2022  Lịch tất toán hợp đồng ngày 21-25/11/2022 cụ thể như sau – Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên: STT […]

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 04-18/11/2022

lich tat toan 041811

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 04-18/11/2022  Lịch tất toán hợp đồng ngày 04-18/11/2022 cụ thể như sau – Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên: STT […]

Thông báo: Thay đổi thời gian giao dịch tại MXV 31/10/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về việc thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa, cụ thể như sau: Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022 Trân trọng, VMEX

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 20-28/10/2022

lịch tất toán tháng 10.2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 20-28/10/2022  Lịch tất toán hợp đồng ngày 20-28/10/2022 cụ thể như sau – Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên: STT […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 10/10/2022

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 10/10/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 2 ( 10/10/2022 ) VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa […]

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 06-18/10/2022

lịch tất toán tháng 10.2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 06-18/10/2022  Lịch tất toán hợp đồng ngày 06-18/10/2022 cụ thể như sau – Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên: STT […]