Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 20/02/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 20/02/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 2 ( 20/02/2023 )    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 06/02/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 06/02/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 2 ( 06/02/2023 )    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 01/02/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 01/02/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 4 ( 01/02/2023 )    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 23-24/01/2023

lich nghi giao dich 2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 23-24/01/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: Thứ 2-3 ( 23-24/01/2023 )   Trân trọng, VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng […]

Thông báo: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thông báo: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Căn cứ lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch tại VMEX như sau: VMEX sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023. VMEX sẽ trở lại làm việc bình […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 16/01/2023

lich nghi giao dich 2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 16/01/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 2 ( 16/01/2023 )    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 30/12/2022 & 02-03/01/2023

lich nghi giao dich 2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 30/12/2022 & 02-03/01/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 6 ( 30/12/2022 )   – Thứ 2 ( 02/01/2023 ) – Thứ 3 ( 03/01/2023 […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 23-26-27/12/2022

Thong bao

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 23-26-27/12/2022 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 6 ( 23/12/2022 ) – Thứ 2 ( 26/12/2022 ) – Thứ 3 ( 27/12/2022 )  VMEX. thị […]