Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 31/08/2023 & 04/09/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 31/08/2023 & 04/09/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 5 ( 31/08/2023) & Thứ 2 ( 04/09/2023 )    VMEX. thị trường hàng hóa thi […]

Thông báo: Lịch Nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2023

Căn cứ Quyết định số 735/TB/TGĐ-MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VMEX xin thông báo tới quý khách hàng đang giao dịch: Lịch nghỉ lễ tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa VMEX và Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. thực hiện trong thời gian như sau: Lễ Quốc Khánh: […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 28/08/2023

lich nghi giao dich thang 0823

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 09/08/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 2 ( 28/08/2023)    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 09/08/2023

lich nghi giao dich thang 0823

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 09/08/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 4 ( 09/08/2023)    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 19/07/2023

lich nghi giao dich 07.2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 04-05/07/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 4 ( 19/07/2023)    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng hóa […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 04/07/2023

lich nghi giao dich 07.2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 04-05/07/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 3 ( 04/07/2023 ) & Thứ 4 ( 05/07/2023)      VMEX. thị trường hàng hóa thi truong […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 29/06/2023

lich nghi giao dich 2906

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 29/06/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 5 ( 29/06/2023 )    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 19/06/2023

lich nghi giao dich 1906

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 19/06/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 2 ( 19/06/2023 )    VMEX. thị trường hàng hóa thi truong hang hoa sở giao dịch hàng […]

Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 29/05/2023-02-05/06/2023

Căn cứ Lịch nghỉ giao dịch 01-08/05/2023 các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước có liên thông với MXV, VMEX xin thông báo: Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm: – Thứ 2 ( 29/05/2023 )   – Thứ 6 ( 02/06/2023 )     – Thứ 2 ( 05/06/2023 […]