Cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch hợp đồng quyền chọn

Cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch hợp đồng quyền chọn

Đầu tư hợp đồng quyền chọn là thị trường còn mới đối với các nhà đầu tư tại Việt Nam. Để giao dịch quyền chọn có lợi nhuận, nhà đầu tư phải có kiến thức về tài sản cơ sở và hiểu rõ các cách thức phù hợp trước khi bắt đầu giao dịch. Những […]

Quyền chọn mua và quyền chọn bán – So sánh và các loại giao dịch

Quyền chọn mua và quyền chọn bán

Giao dịch hợp đồng quyền chọn, là loại đầu tư còn mới tại Việt Nam. Các nhà đầu tư khi tham gia thị trường cần phải có kiến thức đầy đủ về quyền chọn mua và quyền chọn bán. Giao dịch quyền chọn hiện nay có tại Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam, được […]

Hợp đồng quyền chọn là gì? Các loại hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn là gì

Công cụ tài chính phái sinh ra đời để phòng tránh rủ ro cho các doanh nghiệp trong nên kinh tế phát triển nhanh và mạnh hiện nay. Trong đó có một trong những công cụ tài chính phái sinh là hợp đồng quyền chọn  Hợp đồng quyền chọn là gì?  Hợp đồng quyền chọn […]