Quyền chọn mua và quyền chọn bán – So sánh và các loại giao dịch

Giao dịch hợp đồng quyền chọn, là loại đầu tư còn mới tại Việt Nam. Các nhà đầu tư khi tham gia thị trường cần phải có kiến thức đầy đủ về quyền chọn mua và quyền chọn bán. Giao dịch quyền chọn hiện nay có tại Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam, được bộ công thương cấp phép hoạt động và giao dịch, đảm bảo an toàn cho các nhà giao dịch khi tham gia đầu tư và giao dịch

Khái niệm về hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn là một công cụ tài chính phái sinh, có giá trị dựa trên giá trị của tài sản tài chính gốc. Một hợp đồng cho phép người nắm giữ nó được phép mua (nếu là quyền chọn mua – Call option) hoặc được bán (nếu là quyền chọn bán – Put option) một khối lượng hàng hóa cơ sở nhất định tại một mức giá nhất định và tại một khoảng thời gian xác định

 • Quyền chọn mua trao cho người mua (người nắm giữ) quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, được mua một tài sản cơ sở vào một thời điểm hay trước một thời điểm trong tương lai với một mức giá xác định.
 • Quyền chọn bán trao cho người mua (người nắm giữ) quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, được bán một tài sản cơ sở vào một thời điểm hay trước một thời điểm trong tương lai với một mức giá xác định. Đối với quyền chọn mua, ta có người mua quyền chọn mua (holder) và người bán quyền chọn mua (writer). Đối với quyền chọn bán, ta cũng có người mua quyền chọn bán và người bán quyền chọn bán. Một cách phân loại khác là chia quyền chọn thành quyền chọn kiểu châu Âu (European options) và kiểu Mỹ (American options). 
So sánh quyền chọn mua và quyền chọn bán
So sánh quyền chọn mua và quyền chọn bán

So sánh quyền chọn mua và quyền chọn bán

Call option – Quyền chọn mua Put option – Quyền chọn bán
Mua
 • Trả một khoản phí
 • Có quyền mua
 • Có quyền hủy hợp đồng
 • Nếu lỗ thì lỗ tối đa bằng khoản phí đã trả
 • Nếu lãi thì có thể lãi vô hạn
 • Trả một khoản phí
 • Có quyền bán
 • Có quyền hủy hợp đồng
 • Nếu lỗ thì lỗ tối đa bằng khoản phí đã trả
 • Nếu lãi thì có thể lãi vô hạn
Bán
 • Thu được một khoản phí
 • Có nghĩa vụ bán
 • Không được quyền hủy hợp đồng
 • Nếu lãi thì lãi tối đa bằng khoản phí thu
 • Nếu lỗ thì có thể lỗ vô hạn
 • Thu được một khoản phí
 • Có nghĩa vụ mua
 • Không được quyền hủy hợp đồng
 • Nếu lãi thì tối đa bằng khoản phí
 • Nếu lỗ thì có thể lỗ vô hạn

TÌM HIỂU VỀ ĐẦU TƯ HÀNG HÓA

 Kênh đầu tư HỢP PHÁP được cấp phép giao dịch tại Việt Nam

Giao dịch hợp đồng quyền chọn mua và quyền chọn bán

Mua quyền chọn bán ( long put options)

Mua quyền chọn bán là khi tài sản giảm giá trị, nhà giao dịch tận dụng phí quyền chọn để thu được lợi nhuận thông qua việc bán quyền chọn trước khi hết hạn. Trường hợp xấu nhất, nhà giao dịch sẽ mất phí thanh toán đã thực hiện trước đó.

Mua quyền chọn mua ( long call options)

Mua quyền chọn mua đơn giản nhưng lại rất quan trọng. Theo đó, chiến lược được thực hiện khi nhà giao dịch kỳ vọng giá tài sản cơ sở tăng. Khi giá tăng nhà giao dịch tận dụng tốt phí quyền chọn, sẽ thu được khoản lợi nhuận đáng kể. Đối với quyền chọn mua, trường hợp xấu nhất là sẽ mất phí quyền chọn đã tiến hành thanh toán trước đó.

Bán quyền chọn mua (short call options)

Quyền chọn mua hay còn gọi là Short Call cũng cần tận dụng đúng cách. Quyền chọn mua khi bán trên những loại cổ phiếu sở hữu sẽ thu được lời. Nhưng nếu bạn không có tài sản cơ sở mà vẫn thực hiện quyền chọn mua sẽ gọi là naked call. Rủi ro có thể gặp phải là trả lại toàn bộ chi phí.

Bán quyền chọn bán (short put options)

Bán một hợp đồng put option hay short một hợp đồng put option là việc đầu cơ giá lên, nghĩa là nhà đầu tư vào trạng thái này khi nghĩ rằng giá của tài sản cơ sở sẽ lên. Nếu giá của tài sản tăng bạn có thể có được lợi nhuận từ việc bán hợp đồng put option

Chênh lệch quyền chọn

Chênh lệch quyền chọn cho phép các nhà đầu tư hạn chế được rủi ro qua giao dịch mua bán và qua các giao dịch quyền chọn. Chẳng hạn như bạn áp dụng quyền chọn chênh lệch bằng cách mua quyền ở mức giá thực hiện nào đó rồi bán quyền chọn mua với giá cao hơn trên cùng một công cụ. Cách này tuy hạn chế được lợi nhuận chênh lệch giữa các mức giá nhưng phí quyền chọn theo đó cũng giảm.

Xem thêm: Hợp đồng quyền chọn

Lời kết: Giao dịch hợp đồng quyền chọn, là loại đầu tư còn mới tại Việt Nam. Các nhà đầu tư khi tham gia thị trường cần phải có kiến thức đầy đủ về quyền chọn mua và quyền chọn bán. Đặc biệt cần lưu ý, giao dịch quyền chọn hiện nay chỉ có tại Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam được cấp phép hoạt động, các giao dịch hợp đồng quyền chọn trên các sàn giao dịch khác đều là lừa đảo. Quý nhà đầu tư lưu ý, tìm hiểu trước khi đầu tư 

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ

 Đầu tư hàng hóa hợp pháp 

 Lợi nhuận từ 5-10% (*)

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

CÁM ƠN BẠN !

Đã ghi nhận thông tin đăng ký tư vấn thành công.
 

Đội ngũ nhân viên của VMEX sẽ liên hệ bạn sớm.

CÁM ƠN BẠN !

Đã ghi nhận thông tin mở tài khoản thành công.
 

Đội ngũ nhân viên của VMEX sẽ liên hệ bạn sớm.