Menu

Cách đặt lệnh cơ bản & nhanh chóng trên CQG

Cách đặt lệnh cơ bản & nhanh chóng trên CQG

Mở cửa sổ đặt lệnh

Cách mở cửa sổ đặt lệnh

Làm quen với bảng đặt lệnh HOT & OT

CQG PLATFORM

Giải pháp công nghệ cho thị trường tài chính quốc tế

Kết nối giá trực tiếp với CME Group, ICE, SGX, OSE, …

Hướng dẫn đặt lệnh trên cửa sổ HOT

Bước 1: Cài đặt tính chất lệnh

Bước 2: Chọn giá trên thanh HOT

Bước 3: Xác nhận đặt lệnh

Sau khi chọn mức giá, phần nút đặt lệnh sẽ hiển thị theo 3 cách như sau:

Nhấn vào nút đặt lệnh Mua/ Bán tùy theo chiến lược giao dịch của bạn, và nhấn xác nhận ‘Đặt lệnh’.

Hướng dẫn đặt lệnh trên cửa sổ OT

Thực hiện các thao tác đặt lệnh trên cửa sổ OT như sau:

Sau khi cài đặt các tính chất lệnh, nhấn nút đặt lệnh to nhất dưới cùng & nhấn xác nhận ‘Đặt lệnh’.

Các trường hợp đặt lệnh trên cửa sổ OT:

Đọc hiểu bảng xác nhận đặt lệnh

Hướng dẫn chỉnh sửa/ hủy lệnh đã đặt

Lưu ý: Chỉ thay đổi được với những lệnh chưa khớp.

Quản lý lệnh tại cửa sổ ‘Order Working’

Sau khi đặt lệnh thành công, thông tin trạng thái lệnh chưa khớp sẽ nằm trong Tab ‘Order Working’, người dùng có thể theo dõi và chỉnh sửa lệnh:

Xác nhận chỉnh sửa/ xóa lệnh đang hoạt động

Bảng mô tả lệnh cơ bản

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý